Roestvrij

ROESTVRIJ

De voorbije maanden organiseerde ONBETAALBAAR in samenwerking met MUS-E Belgium artistieke ateliers met lagereschoolkinderen van ‘De Mozaïek’ en inwoners van het woonzorgcentrum Tempelhof. Ook middelbare scholieren van het SPECTRUM namen deel aan dit intergenerationeel project.

Onder begeleiding van kunstenaars en ontwerpers werkten kinderen en jongeren samen om de woonomgeving van de ouderen te verbeteren. De eerste fase was een artistiek vooronderzoek met de bewoners, hun bezoekers en het personeel, en met de twee scholen. In workshops begeleidden kunstenaars de ouderen om, via speelse interacties met kinderen en jongeren, ‘op verhaal’ te komen.

ROESTVRIJ bouwt bruggen tussen kunst, welzijn en generaties en heeft 3 grote pijlers.

  • onderzoek naar de noden van bewoners in een woonzorgcentrum op basis van ontmoeting en verbinding over de generaties heen,
  • nalaten van sporen, blijvende ingrepen in het woonzorgcentrum (en de buurt) via ambacht en metier
  • en het geheel van know-how, proces en creaties delen met een breder publiek in een feestelijk toonmoment.

Het is in de eerste plaats een intergenerationeel project dat kinderen, jongeren en ouderen via creatieve stimulaties op verhaal brengt. Samen onderzoeken zij hoe ze hun leefomgeving beter kunnen maken. Ze ontmoeten elkaar en fantaseren over een mooiere buurt, stad, wereld, waarin ook rekening gehouden wordt met de noden van ouderen (in een woonzorgcentrum). Woonzorgcentra zijn veelal geïsoleerde entiteiten in een levende buurt. ROESTVRIJ onderzoekt hoe de bewoners van het woonzorgcentrum op een duurzame manier verbonden kunnen worden met andere betrokkenen zoals buurtbewoners, scholen, culturele partner(s) of gewoon nieuwsgierige bezoekers.
De artistieke focus in dit project ligt niet op de achteruitgang in mogelijkheden door ouderdom, wel op de mogelijkheden op korte én op langere termijn.
Onze aanpak stimuleert openheid en creativiteit. Via materialen, technieken, creatieve opdrachten en kleine herinrichtingen in het centrum creëren we een constante speeltuin voor de verbeelding. Zo kunnen de bewoners op ontdekkingstocht gaan in hun vertrouwde omgeving, wat een blijvende ontwikkeling genereert.
Alle partners beogen een verbetering van de levenssituatie van de ouderen.

Letterlijk door blijvende ingrepen in de leefruimtes en kamers. Emotioneel door het isolement van de bewoners van het woonzorgcentrum te doorprikken, maar ook van de verzorgers en het  ergoteam door hen in contact te brengen met de buurtbewoners en organisaties uit de buurt.

Door de creativiteit van de bewoners uit te dagen via contact met diverse kunstvormen. Deze kunnen heel eenvoudig of herkenbaar zijn, maar blijven prikkelend door de frisse manier waarop ze geïmplementeerd worden.

ROESTVRIJ vertrekt vanuit het geloof dat een woonzorgcentrum een broeinest kan zijn voor intergenerationele ontmoetingen. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en geïnteresseerden die een blijvende verbinding met elkaar kunnen aangaan.

ROESTVRIJ werd op 4 plaatsen opgezet: in Oostende, Gent, Bellegem en Brugge.

ROESTVRIJ OOSTENDE

Partners: ONBETAALBAAR, MUS-E, VTI Oostende, OLKO, De Groeiboom, WZC De Boarebreker, De Grote Post

Met medewerking van kunstenaars Youri Cruypeninck, Liesbeth Feys, Lotta Mächs.

Herinneringsmonument ontworpen door enkele leerlingen van het VTI Oostende: een meubel dat verwijst naar herinneringen en dat ideaal is om lievelingsobjecten met emotionele waarde in op te bergen.

 © Richard Duyck

De leerlingen van OLKO en De Groeiboom, ontwikkelden pop-up boeken waarin ze hun ideeën bundelden uit de creatieve workshops met de kunstenaars.

© Richard Duyck

Meer info over het project in Oostende vind je hier

ROESTVRIJ GENT

Partners: ONBETAALBAAR, MUS-E, Basisschool De Mozaïek, SPECTRUM, WZC Tempelhof, CAMPO, Danspunt

Winne Clement (muzikant, geluidsmaker), Sarah Eechaut (stempelmaker en fotografe), en Joël Schuurmans (beeldend kunstenaar) gingen met de kinderen aan de slag en samen met de bewoners experimenteerden ze met geluiden, muziek, foto’s, stempels, collages, … Het hele werkproces werd gefilmd door Tine Guns, Rebecca Lenaerts maakte audio-opnames.

Beluister de opnames van Rebecca Lenaerts hier:

Bekijk het proces hier:

Roestvrij

Onkruid vergaat niet

Bekijk hier het programmaboekje.

ROESTVRIJ BELLEGEM

Partners: ONBETAALBAAR, MUS-E, VBS Bellegem, WZC De Zon.

Kunstenaars Maud Lefever en Hanne Struyf werkten in de klassen. Valerie Teirlinck (psycholoog, creatief therapeut en kunstenaar) zette een beeldend creatief atelier op in het WZC.

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Stad Gent.

De materialen in het creatief atelier zijn voor de bewoners van WZC De Zon vaak onbekend en dagen hun creativiteit uit.

‘Tijd buiten de tijd’ geeft een inkijk in het proces in Bellegem.
Bekijk hier het boekje.

ROESTVRIJ BRUGGE

Partners: ONBETAALBAAR, SASK Brugge, WZC Curando, KAAP, Atelier La Gadoue.

Rebecca Lenaerts werkt met audio en fotografie. Rond informatie verzamelen en rond patronen en structuren in de omgeving en de kledij van de ouderen. Soetkin Eloy en Naomi Kerkhove vertrekken van vlekken op textiel en werken rond naaien, lijnen en patronen.

Op afgedankte expothule creëren kinderen en ouderen samen patronen van kleuren, vormen en lijnen. Deze worden verwerkt tot gordijnen door Atelier La Gadoue en kussens door Naomi Kerkhove.

Kussenslopen gemaakt door Naomi Kerkhove, gebaseerd op naaiwerk van de ouderen en de kinderen.

Gordijn gemaakt door La Gadoue voor cafetaria van WZC Curando. Beantwoordend aan de behoefte van de ouderen aan meer kleur in het woonzorgcentrum.

Azzura D’Agostino leert de kinderen handlezen en werkt met hen rond de toekomst aan de hand van verhalen van de ouderen.

Tijdens een feestelijk afsluitend presentatiemoment in WZC Curando (i.s.m. KAAP) werden het proces en de resultaten gedeeld met een breed publiek.

Downloads

Presentation Roestvrij

video (ENG)
> download

powerpoint (ENG)
> download

Text/ tekst
Roestvrij presentatie tekst NL > download

Roestvrij presentation text ENG > download


Met de steun van De Vlaamse Gemeenschap en Stad Gent