Locaties

 

De Green Bastards ook bij jou? Contacteer ons!

In de winter van 2013 gaf Kunstencentrum Vooruit aan tuinier Willem Van Gucht en het makerscollectief ONBETAALBAAR opdracht om het balkon op de groentoren boven hun gloednieuwe terras op een originele, groene manier in te vullen.

Van Gucht en ONBETAALBAAR hadden elkaar heel wat te vertellen: het project zou meer worden dan wat groenten in bakken, er hing ook een verhaal aan vast, een ei dat uitgebroed moest worden. Er werd een manifest opgesteld en een vormentaal ontwikkeld. Vanuit deze basis ging het team aan de slag om een tuin aan te leggen.

Van bij het begin werden beperkingen als creatieve uitdagingen gezien.  Zo gaven de kleine beschikbare, relatief ontoegankelijke ruimte en de beperkte materialen aanleiding tot de idee om een “schilderij”, eerder dan een tuin, te construeren. Het balkon zou zichtbaar zijn vanaf het terras dus werd aan die kant een hangende tuin gecreëerd uit recuperatiemateriaal – in de stad ‘geoogste’ autobanden en fietswielen – en onbekende voedselplanten uit geschonken zaai- en pootgoed.

Doorheen het teeltseizoen, volgden er verscheidene workshops (insectenhotel wormenbak,…) en talrijke deskundige rondleidingen.

Het eerste seizoen werd eind oktober 2013 afgesloten met een zadenruilbeurs. Op de zadenruilbeurs werden de Green Bastards zaden samen met de zaden van bezoekers en professionele handelaars verruild. Op die manier ontstond het ‘Green Bastards Meter- en Peterschap’. De meters en peters werden in kaart gebracht. Letterlijk: hun woonplaats werd op een kaart aangeduid. Op die manier brachten we de verspreiding van de Green Bastards in kaart. In het voorjaar van 2014 werd elke meter en peter gecontacteerd met teeltinstructies voor hun zaden en knollen.

spreiding van de bastards:

Schermafbeelding 2015-02-14 om 18.22.22

 

Het tweede seizoen werd begin oktober 2014 afgesloten met een proefmoment. Hiervoor hadden we sinds de lente van 2014 een stukje grond ter beschikking gekregen bij Farfield, waar enkele Green Bastards op grotere schaal gekweekt werden. De kok van het vegetarisch restaurant Avalon ging met de oogst aan de slag om een overheerlijk, prikkelend en verrassend menu ter degustatie aan te bieden op de transitiedag 7 oktober in de Concertzaal van Vooruit.

Tot slot stelden we eind december 2014 een Green Bastards manual op. In de vorm van een houten kistje gevuld met de zaden en de bijhorende plantefiches die alle nuttige info over het zaaien, onderhoud en groei van de planten verschaffen. We geven de koper hier ook ons manifest met 7 eenvoudige groene vuistregels, een bakster om zijn hulpgevende functie te visualiseren, een voorzaaidoosje en plan om er zelf bij te maken zodat je zelfs het gebruik van plastiek potjes kan vermijden en tot slot nog een aantal tips en tricks om in het proces mee te nemen.

Zo kunnen we nu samen met de mogelijke geïnteresseerde kopers de biodiversiteit een duwtje meegeven door mensen zelf het plan te laten uitvoeren om de Green Bastards in hun tuin op te nemen.

 

 

vooruit