Doorgroeihub voor circulaire en sociale ondernemers (ESF)

Binnen dit project willen we een hub ontwikkelen die lokale, circulaire, sociale
makers verenigt rond de vraag: ‘hoe maken we van onze startup een duurzaam lokaal,
sociaal, circulair bedrijf?’ Voorbij de eerste groeispurt richting rendabiliteit en groei in sociaal- en ecologische impact.
Ontwerpen van ONBETAALBAAR en Studio Ama gepresenteerd tijdens PROTOTYPICAL
De hub is een lerend netwerk van circulaire en sociale ondernemers uit de Provincie

Oost-Vlaanderen waarin knowhow en ervaringen over het ontwikkelen van innovatieve businessmodellen en nieuwe marketingstrategieën gedeeld worden, maar waar die ook geïmplementeerd, getest en geëvalueerd worden.

Met financiële steun van ESF, Vlaanderen en Europa.