Roestvrij


De voorbije maanden organiseerde ONBETAALBAAR in samenwerking met MUS-E Belgium artistieke ateliers met lagereschoolkinderen van ‘De Mozaïek’ en inwoners van het woonzorgcentrum Tempelhof. Ook middelbare scholieren van het SPECTRUM namen deel aan dit intergenerationeel project.

Onder begeleiding van kunstenaars en ontwerpers werkten kinderen en jongeren samen om de woonomgeving van de ouderen te verbeteren. De eerste fase was een artistiek vooronderzoek met de bewoners, hun bezoekers en het personeel, en met de twee scholen. In workshops begeleidden kunstenaars de ouderen om, via speelse interacties met kinderen en jongeren, ‘op verhaal’ te komen.

Winne Clement (muzikant, geluidsmaker), Sarah Eechaut (stempelmaker en fotografe), en Joël Schuurmans (beeldend kunstenaar) gingen met de kinderen aan de slag en samen met de bewoners experimenteerden ze met geluiden, muziek, foto’s, stempels, collages, … Het hele werkproces werd gefilmd door Tine Guns, Rebecca Lenaerts maakte audio-opnames.

Bekijk het proces hier:

Roestvrij

Onkruid vergaat niet

Deze ontmoetingen dienden als inspiratie voor deel twee van het traject: het herinrichten van de gangen en de leefruimtes van wzc Tempelhof, door ontwerpers en makers van ONBETAALBAAR. Uitgangspunt daarvoor waren de noden en voorkeuren van de ouderen die aan het licht kwamen tijdens de ontmoetingsmomenten in het voorjaar. Ook ergotherapeuten, begeleiders en familie van de inwoners werden in deze fase betrokken. De makers bedachten onder meer een eigen behang, gordijnen, tafellakens, geborduurde kussens, lambriseringen… alles om de leefruimtes en het verblijf in het woonzorgcentrum meer huiselijk te maken.

Het resultaat van het hele traject – de interieuringrepen, maar ook de opgedane knowhow – wordt tussen 14 en 17 november met verschillende publieken gedeeld tijdens HOUDBAAR.

In HOUDBAAR, het essentiële sluitstuk van ROESTVRIJ, komt alles samen. De deelnemers, de kunstenaars, de experts. We willen tijdens die vier dagen zoveel mogelijk verbindingen leggen: tussen ouderen en jongeren, tussen het woonzorgcentrum en de wijk, tussen het woonzorgcentrum en het kunstencentrum CAMPO, net om de hoek. 14 en 15 november zijn besloten: de eerste dag is bedoeld voor de deelnemers aan het voortraject en hun familie en vrienden, dag twee voor een gespecialiseerd publiek voor de escape room van #ANT collectief in samenwerking met Paradox, meer gericht op bezoekers uit de zorgsector. Zaterdag staat in het teken van de kunstenaars van MUS-E, met de vernissage van hun expo in CAMPO victoria. De slotdag, die gecureerd wordt door Barbara Raes van Beyond The Spoken, is voor een breed publiek.

Je neemt er deel aan een parcours tussen CAMPO victoria en wzc Tempelhof waarin verschillende artistieke disciplines (beeldende kunst, dans, vormgeving, muziek, radio, film, fotografie) en sectoren (cultuur, zorg en welzijn, social design) samenkomen, met als rode draad: de schoonheid van de kwetsbaarheid van het ouder worden. Het unieke hieraan is dat generaties bij elkaar binnenkomen, de deuren van elkaars werking opengezet worden, en er verbindingen gemaakt worden die – ondanks de nabijheid – anders niet tot stand zouden komen.

Bekijk hier het programmaboekje.

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Stad Gent.