De grondstoffen zijn twee moderne stoelen, een zwarte en een houten, geschonken door BULO. Aan beide stoelen was ‘nen hoek af’! De zwarte stoel was niet bruikbaar voorheen; de houten stoel wel zitbaar, maar had een klein default in het design. Hieruit vloeide het idee voort om vanuit een bruikbare en een niet bruikbare stoel twee bruikbare stoelen te maken. Het ‘dalletje’ in het midden zwarte stoel, dat versterkt was voorheen met een metalen pinnetje, nodigde uit om de stoel op deze plaats in twee te splijten. De zwarte stoel is gesplitst door middel van een beitel. Handwerk! Vervolgens werd ook de houten stoel in twee gedeeld, waarna de voorkant van de houten stoel met de achterkant van de zwarte stoel verbonden werd en vice versa. Deze verbinding, waarvoor nieuwe verbindingselementen werden gemaakt uit recyclage hout, stevig maken vormde de grootste uitdaging tijdens het maken. ‘Als je goed naar de nieuwe stoelen kijkt kan je de verbindingsstukken zien zitten’, verklaart Lisse. Het is de bedoeling dat ze samen worden verkocht, deze stoelen zijn aan het ‘daten’.

MIND

THE

GAP

details
  • maker: lisse van cauwenberge & sam goyvaerts